Veřejná zakázka: III/34431 Klokočov – most ev. č. 34431-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10703
Systémové číslo: P22V00000875
Evidenční číslo zadavatele: P-ST-26-2022
Spisová značka: KSAÚSVPO/020550/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-006807
Datum zahájení: 23.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/34431 Klokočov – most ev. č. 34431-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je oprava mostu ev. č. 34431–1 v intravilánu obce Klokočov v okrese Havlíčkův Brod. Most převádí krajskou silnici III/34431 přes bezejmenný levostranný přítok řeky Chrudimky. Staničení je km 2,167. Bude se jednat o přebudování vlastního mostu a navazujících úseků krajské silnice III/34431. Celková délka úpravy krajské komunikace bude 25,00 m, včetně mostu. Stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice zůstane zachováno. Založení mostu bude plošné na vrstvě výplňového betonu. Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu bude tvořena monolitickým železobetonovým uzavřeným rámem o jednom poli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 287 597 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky