Veřejná zakázka: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3745
Systémové číslo VZ: P17V00000183
Evidenční číslo zadavatele: 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M
Spisová značka: KSAÚSVPO/002766/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-006665
Datum zahájení: 14.03.2017
Nabídku podat do: 26.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Stavební práce 3 zadavatelů zahrnují práce na silnici III/03810 od přejezdu ev.č. 03810-1 po most ev.č. 03810-2, ve městě Havlíčkův Brod v ulici Mírová, celková délka úseku je 0,324 km. Bude provedena rekonstrukce souvrství, navazujících komunikací, rekonstrukce a výstavba chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a dešťových svodů. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v délce 343,4 m a rekonstrukce stávajícího mostu přes vodní tok Šlapánka se zachováním stávající nosné konstrukce, kompletní výměnou mostního příslušenství, rekonstrukcí úložných prahů a ložisek, obnovou vozovky a chodníků na mostě a navazující komunikace a úprava navazujících chodníků. Poloha mostu se nemění, vodní tok nebude stavbou dotčen. Součástí stavby budou přeložky stávajících inženýrských sítí na mostě - veřejné osvětlení a sdělovací vedení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 190 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy