Veřejná zakázka: II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3825
Systémové číslo VZ: P17V00000260
Evidenční číslo zadavatele: 5/2017/ZPŘ/D2/JI/S,M
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-018796
Datum zahájení: 13.04.2017
Nabídku podat do: 04.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací dvou zadavatelů dle projektových dokumentací spočívajících v kompletním vybourání stávajícího mostu a vybudování na stejném místě mostu nového vč. oboustranných chodníků, zřízení nové konstrukce vozovky, zřízení autobusové zastávky, přechodu pro chodce vč. osvětlení, chodníků pro napojení přechodu na stávající chodníky a nástupiště zastávek. Dále úprava svahu poškozeného erozí, zřízení vsakovacího příkopu, výměna svodidel, rozšíření stávající technické infrastruktury, výstavba stoky vč. přípojek, odvodnění silnice, úprava silnice a její napojení na obchvat. Do veřejné zakázky je dále zahrnuta dotčená část stavby vodovodu a splaškové kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy