Veřejná zakázka: II/385 Dolní Rožínka - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3826
Systémové číslo VZ: P17V00000261
Evidenční číslo zadavatele: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-018811
Datum zahájení: 20.04.2017
Nabídku podat do: 10.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/385 Dolní Rožínka - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací dvou zadavatelů dle projektové dokumentace spočívající v rekonstrukci silnice II/385 v intravilánu obce Dolní Rožínka, v prostoru křižovatky se silnicí III/3853. Rekonstruovaný úsek o délce 540,46 m zahrnuje rekonstrukci a úpravu komunikace, usměrnění křižovatky vložením dopravního ostrůvku ve směru na Strážek a Blažkov, vytvoření manipulační plochy před nemovitostí č.p. 23 a poštou č.p.20, odvodnění komunikace a zřízení přechodů pro chodce vč. bezbariérových úprav, dopravního značení a osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy