Veřejná zakázka: Část 2 - Obec Dolní Rožínka

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3870
Jedná se o část veřejné zakázky: II/385 Dolní Rožínka - průtah

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Obec Dolní Rožínka

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací dvou zadavatelů dle projektové dokumentace spočívající v rekonstrukci silnice II/385 v intravilánu obce Dolní Rožínka, v prostoru křižovatky se silnicí III/3853. Rekonstruovaný úsek o délce 540,46 m zahrnuje rekonstrukci a úpravu komunikace, usměrnění křižovatky vložením dopravního ostrůvku ve směru na Strážek a Blažkov, vytvoření manipulační plochy před nemovitostí č.p. 23 a poštou č.p.20, odvodnění komunikace a zřízení přechodů pro chodce vč. bezbariérových úprav, dopravního značení a osvětlení.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky