Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka pro společné stavby silnic a mostů v Kraji Vysočina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P17V00000340
Id předchozího profilu ve VVZ:

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4007
Systémové číslo VZ: P17V00000389
Evidenční číslo zadavatele: 32/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S,M
Datum zahájení: 17.05.2017
Nabídku podat do: 25.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka pro společné stavby silnic a mostů v Kraji Vysočina
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka na staveništi při přípravě a realizaci staveb a v odborném provedení všech s tím souvisejících činností v rozsahu stanoveném:
a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) dle § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 v platném znění
b) v bližších minimálních požadavcích na TDS při práci na staveništi a
c) požadavky zadavatele.

UPOZORNĚNÍ:
- přílohy dokumentů společné pro všechny části zadávacího řízení jsou vloženy společně s Výzvou a Dokumentací výběrového řízení
- projektové dokumentace a návrhy smluv jsou vloženy do složky Veřejné dokumenty vždy k části zadávacího řízení, které se přímo týkají

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 216 750 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy