Veřejná zakázka: Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2017/II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4282
Systémové číslo VZ: P17V00000656
Spisová značka: EZAK 86/2017 OI
Datum zahájení: 14.06.2017
Nabídku podat do: 28.06.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2017/II
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění péče (ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) pro vybraná zvláště chráněná území ochrany přírody, jejíž zajištění je v kompetenci Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Péčí v této veřejné zakázce se rozumí zejména ruční (popř. ruční či malou mechanizací) kosení travino-bylinných porostů, suchých trávníků a mezofilních luk na svazích, vlhkých, podmáčených a rašelinných luk a rašelinišť apod., včetně odstranění vykosené biomasy a případně dalších opatření s tím spojených.
Předmět plnění zakázky je rozdělen do 4 částí, každá část řeší péči pro jedno zvláště chráněné území (případně i jen pro vybrané dílčí plochy zvláště chráněného území).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 57
  587 33 Jihlava
 • Název odboru: odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy