Veřejná zakázka: II/129 hr. kraje JHČ – Cetoraz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4410
Systémové číslo VZ: P17V00000780
Evidenční číslo zadavatele: 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024660
Datum zahájení: 17.07.2017
Nabídku podat do: 02.08.2017 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/129 hr. kraje JHČ – Cetoraz
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II/129 v úseku od hranic Kraje Vysočina v km 0,608 po konec úseku v km 4,575 (křižovatka se silnicí III/1292 v Cetorazi). Délka celého úseku je celkem cca 3,967 km. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude stávajících 7,5 m.
Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude zahrnovat:
- (v intravilánu) frézování tl. 50 mm a pokládka ACO tl. 50 mm
- (v extravilánu) frézování tl. do 30-50 mm, pokládka ACL tl. 60 mm a ACO tl. 40 mm (v celém úseku i v zatáčce s vyjetými kolejemi budou po odfrézování provedeny lokální sanace trhlin
spočívající v lokálním frézování 50 mm vozovky, zabudování geomříží a pokládce ACL tl. 50 mm.
- v místech napojení silnice III/1291 a MK řezání spar tl. 50 mm + asfaltová zálivka
- zhotovení sjezdů a krajnic
- obnova VDZ a doplnění SDZ

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 678 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky