Veřejná zakázka: Vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025" na životní prostředí a veřejné zdraví

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4462
Systémové číslo VZ: P17V00000830
Spisová značka: EZAK 112/2017 OI
Datum zahájení: 08.08.2017
Nabídku podat do: 21.08.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025" na životní prostředí a veřejné zdraví
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zhotovení vyhodnocení vlivu koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025“ na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k závěrům zjišťovacího řízení MŽP - kód koncepce MZP249K. Bližší specifikace veřejné zakázky je obsahem přílohy č. 1 této výzvy – Obchodní podmínky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 57
  587 33 Jihlava
 • Název odboru: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky