Veřejná zakázka: Učit se společně, růst individuálně - Strategické plánování organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5153
Systémové číslo VZ: P18V00000241
Spisová značka: EZAK 52/2018 OI
Datum zahájení: 12.03.2018
Nabídku podat do: 04.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Učit se společně, růst individuálně - Strategické plánování organizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele a jeho pracovní skupiny za účelem naplnění cílů projektu.

Předmět veřejné zakázky a cíle projektu jsou podrobně definovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vymezení předmětu zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému (číselníku CPV):

79314000-8 Studie proveditelnosti
79420000-4 Manažerské poradenství
79632000-3 Vzdělávání zaměstnanců
79634000-7 Profesní poradenství
79951000-5 Organizace seminářů
79998000-6 Služby profesionálních poradců
80510000-2 Odborná školení

Cílem zadavatele je vytvořit standard strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Zadavatel jako zřizovatel příspěvkových organizací pobytových zařízení sociálních služeb sleduje následující cíle vyplývající z projektu:

- vytvořit standard řízení a plánování příspěvkových organizací nad rámec zákona ze strany zřizovatele;

- v průběhu 36 měsíců kvalitativně posunout každou z pilotních organizací v důležitých oblastech vzdělávání a řízení, na základě předem definovaných potřeb a zároveň zohledňovat jejich absorpční kapacitu a personální i provozní možnosti;

- na vybraném vzorku ověřit, zda nastavený standard řízení a plánování je funkční včetně nastavení monitoringu plnění cílů a jeho aktualizace;

- prezentovat ostatním příspěvkovým organizacím zadavatele skutečné přínosy strategického plánování prostřednictvím závěrečné konference.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 440 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 57
  587 33 Jihlava
 • Název odboru: odbor sociálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky