Veřejná zakázka: III/34824 křiž. II/602 – Meziříčko – křiž. III/34823

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5415
Systémové číslo VZ: P18V00000490
Evidenční číslo zadavatele: 45/2018/ZPŘ/SFDI/ZR/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-023070
Datum zahájení: 14.05.2018
Nabídku podat do: 30.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/34824 křiž. II/602 – Meziříčko – křiž. III/34823
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava úseku silnice III/34824, který prochází obcí Meziříčko, okres Žďár nad Sázavou, včetně průtahu touto obcí. Projektová dokumentace řeší opravu silnice ve stávajícím šířkovém uspořádání včetně jejího odvodnění. Začátek opravovaného úseku se nachází v místě křížení silnic II/602 a III/34824 ve staničení 0,000 km (Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je cca 400 m od křížení silnic III/34824 a III/34823 ve staničení 2,240 km (K.Ú.). Celková délka opravy silnice je cca 2240 m. V rámci oprav požadujeme i opravu stávajících propustků, s ohledem na jejich stav. Vzhledem k rozsahu prací je stavba v rámci projektu rozdělena na čtyři úseky. Úseky 1,3,4 jsou v extravilánu, úsek 2 se nachází v intravilánu obce.
V průtahu obce Meziříčko – st. 0,440 – 0,920 km bude provedeno odvodnění silnice a napojení všech místních komunikací a sjezdů k nemovitostem. V km 0,600 se nachází most ev. č 34824-1. Zde budou vybudovány nové římsy, včetně zábradlí a svodidel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy