Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace III/38815 Vír - most ev. č. 38815-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5603
Systémové číslo VZ: P18V00000671
Evidenční číslo zadavatele: 31/2018/VZMR/D2/ZR/sl
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 21.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace III/38815 Vír - most ev. č. 38815-2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 38815-2 přes tovární náhon v obci Vír v km 0,852 (provozního staničení) na silnici III/38815, okres Žďár nad Sázavou, je:
a) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR)
b) zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
d) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
f) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky