Veřejná zakázka: Pracoviště magnetické rezonance

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 5725
Systémové číslo VZ: P18V00000793
Evidenční číslo zadavatele: VZ/13/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-022613
Datum zahájení: 09.07.2018
Nabídku podat do: 16.08.2018 13:25

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pracoviště magnetické rezonance
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:
a) dodávka nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro bezchybný provoz, činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy a bezplatná 2 letá záruka – komplexní servisní zabezpečení (dále jen „dodávka MR“);
b) poskytování komplexního servisního zabezpečení po dobu 9 roků (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky MR + 7 roků pozáruční servis), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo a servisní smlouvě)
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky musí být:
- dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i výustek uvnitř kabiny, podlahové krytiny;
- dodávka a instalace elektrického rozvaděče magnetické rezonance;
- dodávka a instalace trubky pro odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy;
- dodávka a instalace chladicí jednotky uzavřeného okruhu chladicí vody pro magnetickou rezonanci včetně MaR
- dodávka přístrojových komponent pro provoz v MR - anesteziologický přístroj, plicní ventilátor, oxymetr pulzní, monitor, infuzní pumpa/dávkovač
- dodávka projektové dokumentace skutečného provedení včetně revizí zařízení, zaškolení obsluhy a protokolů o uvedení dodaného zařízení do provozu
- součástí dodávky je doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění = uvedení předmětu plnění do provozu, zprovoznění veškerých komunikací a propojení s dalšími systémy (PACS, NIS)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 925 620 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 • IČO: 00179540
 • Poštovní adresa:
  Husova 2624
  580 22 Havlíčkův Brod

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků