Veřejná zakázka: II/128 Eš – most ev.č. 128-010

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 5749
Systémové číslo VZ: P18V00000816
Evidenční číslo zadavatele: 85/2018/ZPŘ/D2/PE/M
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-026843
Datum zahájení: 11.07.2018
Nabídku podat do: 27.07.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/128 Eš – most ev.č. 128-010
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednopolového mostu ev. č. 128-010 (z.r. 1912) v extravilánu u obce Eš, který převádí komunikaci II/128 přes koryto Kejtovského potoka (ve správě Povodí Vltavy, s. p.). Jedná se o neupravený vodní tok.
Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav kamenného zdiva, bylo rozhodnuto, že původní mostní konstrukce budou vybourány a místo nich budou vystavěny konstrukce nové. Nový most převede silnici kat. S7,5. S ohledem na situování mostu mimo zastavěné území není navrhován chodník pro pěší.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 050 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků