Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6125
Systémové číslo VZ: P18V00001186
Evidenční číslo zadavatele: 77/2018/VZMR/D2/TR/sl
Datum zahájení: 02.11.2018
Nabídku podat do: 12.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na úpravu křižovatky silnic II/401, III/36063 a III/36066 v obci Lipník, v okrese Třebíč, včetně rekonstrukce vozovek a včetně řešení odvodnění těchto silnic, je:
a) Vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant rekonstrukce vozovky
b) Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce křižovatky
c) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
d) Zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
f) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
g) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky