Veřejná zakázka: III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6159
Systémové číslo VZ: P18V00001219
Evidenční číslo zadavatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-040533
Datum zahájení: 19.11.2018
Nabídku podat do: 18.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je Stavební práce spočívají v rekonstrukci dílčího úseku silnice III/03810, ulice Mírová ve městě Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, dle dokumentace „III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3“. V rámci rekonstrukce bude upraveno šířkové i výškové uspořádání silnice. V řešeném úseku dojde k výstavbě chodníků, cyklostezky a parkovacích stání. Dále bude provedená nová dešťová kanalizace s retenčním objektem, přeložka a prodloužení jednotné kanalizace, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve stávající trase, prodloužení VO, přeložka kabelů ČD TELEMATIKA a přeložka plynu. Součástí prací bude i provedení sadových úprav.
Předmětem plnění veřejné zakázky NENÍ SO 403 Přeložka PVSEK CETIN a SO 404 Přeložka sloupu nadzemního vedení ČEZ.
Úsek silnice se nachází v ulici Mírová, začíná za mostem ev. č. 03810-2 v km 1,212 a končí v km 2,176 provozního staničení (v projektu značeno staničení km -0,030 – 0,964). Celková délka opravy silnice je 994 m. Průměrná šířka silnice je 6,5 m. Stavba na ZÚ navazuje na dokončenou stavbu III/03810 Havlíčkův Brod, most ev. č. 03810-2 a na KÚ navazuje na připravovanou akci I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky