Veřejná zakázka: Kraj Vysočina - evaluace projektů v sociální oblasti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 6197
Systémové číslo VZ: P18V00001257
Spisová značka: EZAK 350/2018 OI
Datum nákupu / nabídek: 03.01.2019 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kraj Vysočina - evaluace projektů v sociální oblasti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výzvy k podání nabídky je evaluace projektů "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680 a „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828, které jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost. Předmět plnění je rozdělen na dvě části. Část A Evaluace projektu "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“ a část B Evaluace projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“. Evaluace obou projektů bude probíhat odděleně a v jiných časových termínech. Informace o projektech jsou přílohou této ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 57
  587 33 Jihlava
 • Název odboru: odbor sociálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky