Veřejná zakázka: II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6256
Systémové číslo VZ: P18V00001314
Evidenční číslo zadavatele: 130/2018/ZPŘ/D2/PE/S
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009095
Datum zahájení: 12.12.2018
Nabídku podat do: 29.01.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích. Jedná se o rekonstrukci silnic, místních komunikací, chodníků a plochy náměstí, kanalizace, vodovodu, elektroinstalace veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a elektroinstalace pro dobíjecí stanice a zapuštěné zásuvkové rozvaděče, revitalizaci zeleně a dodávku mobiliáře.

Na akci se podílí dva investoři, a to Město Černovice a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Zadavatelé poskytují neomezený a přímý dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci.

O vysvětlení zadávací dokumentace může dodavatel písemně požádat prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00248037, datové schránky yb5be4u či e-mailu (posta@mestocernovice.cz) ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 54 odst. 5 zákona. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 54 odst. 5 zákona.

Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci dle § 98 zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek (§ 54 odst. 5 zákona).

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16. ledna 2019 v 10:00 hod.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou uveřejněny na profilu zadavatele č. 1 - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ii-136-ii-128-ii-409-cernovice-marianske-namesti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ii-136-ii-128-ii-409-cernovice-marianske-namesti

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky