Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/34527, III/34416, III/34422 Chotěboř – Bezděkov - Sloupno“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 6340
Systémové číslo VZ: P19V00000031
Evidenční číslo zadavatele: 9/2019/PD/D1/VZMR/HB/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/000370/2019
Datum zahájení: 10.01.2019
Nabídku podat do: 18.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/34527, III/34416, III/34422 Chotěboř – Bezděkov - Sloupno“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na opravu dílčích úseků tří na sebe navazujících silnic III/34527, III/34416 a III/34422 včetně řešení odvodnění silnic, je:
a) vypracování geodetického zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy vozovky
b) vypracování diagnostického průzkumu mostů a návrh opravy/rekonstrukce mostů ev.č. 34527-2 a ev.č. 34527-4 a návrh opravy mostu ev.č. 34527-3
c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP
d) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS
e) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
f) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
g) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků