Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6503
Systémové číslo: P19V00000195
Evidenční číslo zadavatele: 36/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/002196/2019
Datum zahájení: 19.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci průtahu obce Krasonice, tj. odvodnění a opravu komunikace II/410 včetně opravy křižovatky II/410 a III/11271, je:
a) vypracování diagnostického průzkumu vozovkových vrstev (průtahu), návrhy řešení
b) odvodnění a oprava komunikace II/410 (24,108 – 25,053) intravilán
c) oprava křižovatky II/410 a III/11271 (4,660 – 5,121) intravilán
d) vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení včetně zapracování všech podmínek
e) vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby
f) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
g) zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
h) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
i) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky