Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/410 Knínice - průtah“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 6629
Systémové číslo VZ: P19V00000321
Evidenční číslo zadavatele: 29/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/004107/2019
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/410 Knínice - průtah“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 410-010 včetně kompletní rekonstrukce komunikace II/410 v staničení 27,273 – 27,674 v intravilánu obce Knínice, okres Jihlava, je:
a) vypracování diagnostického průzkumu mostu a vozovky (průtahu), návrhy řešení
b) odvodnění a oprava komunikace II/410 (27,273 – 27,674) intravilán
c) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
d) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení včetně zapracování všech podmínek
f) vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby
g) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
h) zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
i) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
j) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy