Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/35429 Bohdalov - most ev. č. 35429-4“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 6795
Systémové číslo VZ: P19V00000485
Evidenční číslo zadavatele: 52/2019/PD/D2/VZMR/ZR/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/006351/2019
Datum zahájení: 07.05.2019
Nabídku podat do: 16.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/35429 Bohdalov - most ev. č. 35429-4“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 35429-4 přes odtok z Dolnomlýnského rybníka, na komunikaci III/35429 ve staničení 7,012 km v intravilánu obce Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou, je:
a) vypracování diagnostického průzkumu mostu
b) návrh variant rekonstrukce mostu
c) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
d) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
f) zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
g) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
h) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
i) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy