Veřejná zakázka: III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 6908
Systémové číslo VZ: P19V00000598
Evidenční číslo zadavatele: 98/2019/D2/VZMR/PE/M
Spisová značka: KSAÚSVPO/008247/2019
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 21.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12920 Litohošť – most ev. č. 12920-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího silničního mostu ev. č. 12920-2. Stavební stav mostu je hodnocen jako VI – velmi špatný (nosná konstrukce), resp. IV uspokojivý (spodní stavba). U nosné konstrukce je patrná silná koroze a nefunkční izolace, lokálně je zcela zkorodovaná stěna nosníku v uložení u závěrné zídky. Nosná konstrukce je uložena na ocelové desky, které vykazují lokálně velmi silnou korozi. Spodní stavba vykazuje velké množství trhlin a popraskané spárování. Dále dochází k vymývání zdiva opěr v místě kolísající hladiny převáděného toku.
V minulosti patrně došlo k mírnému poklesu krajních částí založení opěr, o čemž svědčí svislé trhliny v dřících obou opěr. Lokálně dochází k hloubkovému rozpadu betonu pravé římsy. Vzhledem ke stavu zejména nosné konstrukce mostu s přihlédnutím na nevyhovující hydrotechnické podmínky ve stávajícím stavu a v souladu s diagnostickým průzkumem, který byl proveden v 12/2015, přistoupil stavebník k celkové rekonstrukci objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy