Veřejná zakázka: III/35314 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA I/19 – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 6909
Systémové číslo VZ: P19V00000599
Evidenční číslo zadavatele: 96/2019/D1/VZMR/ZR/S
Spisová značka: KSAÚSVPO/008292/2019
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 18.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/35314 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA I/19 – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu úseku silnice III/35314 v Novém Městě na Moravě (okres ZR). Předmětný úsek začíná u kruhového objezdu ve st. 0,000 km a končí ve staničení 1,200 km železničním přejezdem. Celková délka opravy je 1200 m. Průměrná šířka je 6m. Oprava bude realizována pouze v intravilánu. Celý dotčený úsek je lemován silničními obrubami a přilehlými zpevněnými plochami. Tyto plochy a napojení místních komunikací je nutno zohlednit a napojit nový povrch s patřičným přesahem, s ohledem na zachování odvodnění. V opravovaném úseku se nachází množství kanalizačních poklopů, mříží dešťových vpustí a krycích hrnců vodovodu. Zde požadujeme výškovou úpravu do nivelety nového povrchu. Komunikace bude nově v celém úseku označena vodorovným dopravním značením, které bude provedeno min. 14 dnů po položení mikrokoberce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků