Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 6984
Systémové číslo VZ: P19V00000672
Evidenční číslo zadavatele: 62/2019/PD/D2/VZMR/HB/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/009695/2019
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 11.07.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 34527-4 přes Cerhovský potok, na komunikaci III/34527 v km 5,951 provozního staničení u obce Bezděkov, okres Havlíčkův Brod, je:
a) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
b) zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
c) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
d) zajištění potřebného pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
f) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
g) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy