Veřejná zakázka: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7011
Systémové číslo VZ: P19V00000699
Evidenční číslo zadavatele: 26/2019/D2/ZPŘ/JI/S
Spisová značka: KSAÚSVPO/010098/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2019
Nabídku podat do: 24.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnic II/134 v části průtahu městysem Batelov v úseku od železničního přejezdu ev. č. 134-012 po vyústění z náměstí Míru ve směru na Novou Ves v délce 660 m; II/402 v úseku od křížení se silnicí II/134 v délce 85 m; III/13423 v úseku od křižovatky se silnicí II/134 v délce 80 m; realizace nové okružní křižovatky těchto tří silnic, nahrazující původní průsečnou křižovatku; a dále úpravy povrchů a organizačního uspořádání přístupových komunikací na náměstí Míru v rozsahu plochy okolo barokního kostela Sv. Petra severně přes novou okružní křižovatku až po plochy před radnicí a kulturním domem. Jednotlivé části náměstí budou řešeny kombinací zelených ploch a zpevněných povrchů, zahrnujících betonovou zámkovou dlažbu, historizující kamennou dlažbu a asfaltobetonové povrchy. Stavebními úpravami dojde k homogenizaci šířek a rekonstrukci vozovek silnic II. a III. třídy, doplnění a úpravě pěších tras, úpravě odvodnění a úpravě křižovatek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy