Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/3997 Okarec - Studenec“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 7071
Systémové číslo VZ: P19V00000759
Evidenční číslo zadavatele: 145/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/011308/2019
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/3997 Okarec - Studenec“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace je rekonstrukce dílčího úseku silnice III/3997 v extravilánu od konce násypového tělesa km 0,250 po km 0,700, který je na začátku intravilánu obce Okarec o celkové délce 0,450 km včetně návrhu rekonstrukce mostu dle diagnostiky, ev. č. 3997-2, viz mostní list. Stavba je ve dvou úsecích: silnice je v km 0,250 – 0,700 a most ev. č. 3997-2 je v km 1,181, je:
a) vypracování diagnostického průzkumu vozovky a mostu včetně návrhu technického řešení
b) zajištění geodetického zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu;
c) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
d) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
e) vypracování projektové dokumentace DSP pro vydání stavebního povolení včetně zapracování všech podmínek
f) vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby
g) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
h) zajištění pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
i) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
j) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Rozsah, který bude řešen v rámci projektové dokumentace a je stanoven provozním staničením:
- Začátek úseku navazuje na konec úseku již zprojektované akce úpravy násypového tělesa na silnici III/3997 v km 0,000 - 0,250
- Most ev. č. 3997-2 v km 1,181
- Konec opravovaného úseku III/3997 v km 0,700 na konci obce Okarec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy