Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/132 Horní Ves - most ev. č. 132-007“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7477
Systémové číslo: P19V00001159
Evidenční číslo zadavatele: 48/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/018418/2019
Datum zahájení: 03.12.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/132 Horní Ves - most ev. č. 132-007“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 132 – 007 postaveného v r. 1880 přes potok Jihlava mezi obcí Horní Ves a městem Horní Cerekev v okresu Pelhřimov v Kraji Vysočina v tomto rozsahu:
a) vypracování diagnostického průzkumu mostu v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně návrhu variant rekonstrukce mostu
b) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
c) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
e) zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
f) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
h) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky