Veřejná zakázka: Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 8850
Systémové číslo: P21V00000125
Evidenční číslo zadavatele: P-ST-5-2021
Spisová značka: KSAÚSVPO/002130/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.02.2021
Nabídku podat do: 11.03.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba vodovodu, rekonstrukce stoky jednotné kanalizace, vše vč. opravy povrchů, oprava vpustí, komunikací a chodníků a oprava zbývajících povrchů silnice III. třídy. Vše v části městyse Nové Veselí v ul. Dolní. Stavba bude z velké části probíhat v silnici III. třídy č. 35311, kdy dojde i k dotčení povrchu této silnice. Stavba bude prováděna při úplné uzavírce silnice III. třídy č. 35311.
Předmětem veřejné zakázky je:
1. SO 01 Rekonstrukce vodovodu, SO 02 Novostavba vodovodu, SO 03 Rekonstrukce kanalizace, SO 04 Oprava povrchů.
2. SO 06 Oprava vpustí, komunikací a chodníků.
3. SO 05 Oprava zbývajících povrchů silnice III. třídy.

Na akci se podílí tři investoři, a to Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Městys Nové Veselí a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Investice zadavatele č. 1 – práce dle předmětu zakázky č. 1. Investice zadavatele č. 2 – práce dle předmětu zakázky č. 2. Investice zadavatele č. 3 – práce dle předmětu zakázky č. 3.
Dále viz zadávací dokumentace. Zadavatelé poskytují neomezený a přímý dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci.

Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni požadovat po zadavatelích požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatelů má právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude, včetně přesného znění žádosti, popřípadě souvisejících dokumentů, uveřejněno na profilu zadavatele č. 1 hostovaném v NEN - v souladu s § 54 odst. 5 zákona, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 11. 03. 2021 v 8:30 hod.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, uveřejněny na profilu zadavatele č. 1, viz
https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-1088861579.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zástupce zadavatele č. 1:
STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/ 8
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy