Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Gymnázium Velké Meziříčí - oprava oken
Odesílatel Jitka Tvrzová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2018 11:23:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení 2


Přílohy
- Vysvětlení 2_PřílohaD.1.1.01_TECHNICKÁ_ ZPRÁVA_.PDF (990.63 KB)
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.2.pdf (64.92 KB)