Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1333 Křemešník - Sázava, technologie dvouvrstvý mikrokoberec
Odesílatel Libuše Valová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 09:11:18
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1
Dobrý den, žádáme o dodatečné informace na veřejnou zakázku „III/1333 Křemešník – Sázava, technologie dvouvrstvý mikrokoberec“
1) Dle mapových podkladů je na trase aplikováno – VDZ symbol A12 + zužující optická čára V 1a – 35 m. Stávající vodorovné dopravní značení je třeba odstranit dle ČSN 73 6130 – článek 7.3. V soupisu prací však není uvedená položka na odstranění DZ.
2) Stavba prochází průtahem obcí Sázava. Zhotovitel se domnívá, že na průtahu obcí je nevhodně zvolený mikrokoberec EMK 0/8 + 0/8 a to z důvodu hlukové zátěže obyvatel. Zhotovitel navrhuje na průtahu obce Sázava aplikovat mikrokoberec EMK 0/5 + 0/5 nebo 0/8 + 0/5.
Odpověď č. 1
1) Vodorovné dopravní značení bude zadavatel odstraňovat vlastními pracovníky.
2) V průtahu obce Sázava zadavatel požaduje mikrokoberec EMK 0/8 + 0/8.