Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/4054 Uhřínovice průtah (subdodávka MK)
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2020 13:05:42
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/007375/2020
Předmět Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1
Dobrý den, dle našich zkušeností s realizací mikrokoberce v obcích je lepší použít fr 0/5 a 0/5. Není tak hlučná a obyvatelé obcí si pak tolik nestěžují. Je možně nabídnout tuto frakci kameniva?

Odpověď č. 1
Není možné nabídnout frakci 0/5 a 0/5. Dodavatelé musí nabídnout frakci, jak požaduje zadavatel v zadávací dokumentaci.