Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/350 Šlapanov – most ev. č. 350-002, opakovaná výzva
Odesílatel Šárka Horynová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2021 14:45:41
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002921/2021
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz 1/1
Dobrý den, poprosím Vás o informaci k akci Veřejná zakázka: II/350 Šlapanov – most ev. č. 350-002, opakovaná výzva. V jakém termínu počítáte s realizací této akce?

Odpověď 1/1
V souladu se zadávací dokumentací předpokládáme předání staveniště do konce dubna 2021. S ohledem na to, že současně s veřejnou zakázkou probíhá uzavření smlouvy se SFDI o zajištění jejího financování, je zakázka zadávána s tzv. odloženou účinností. Uzavřená smlouva vzešlá z veřejné zakázky nabyde účinnosti až po podpisu smlouvy se SFDI a zaslání výzvy k předání staveniště. Tato možnost je uvedena v zadávací dokumentaci, konkrétně v návrhu smlouvy o dílo, a může ovlivnit termín zahájení vlastní stavby.