Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Ekonomická výhodnost
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2, věta druhá, zákona podle nejnižší nabídkové ceny.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět