Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium Velké Meziříčí - oprava oken
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících okenních výplní a jedněch dveří v obvodových stěnách objektu včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikovaných v projektové dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žižkova 57
587 33 Jihlava
Kontakt: Jitka Mikésková
e-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz
tel: +420564602415
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.03.2018 13:00
Datum zahájení: 13.02.2018 15:00