Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2024-2025
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2024 08:43:13
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002685/2024
ID ve SpSl 3131534
Předmět Vysvětlení - vypořádání námitek

Na základě námitek podaných jedním z účastníků zadávacího řízení zadavatel zveřejňuje toto Vysvětlení - vypořádání námitek. Rozhodnutí o námitkách bylo účastníkovi odesláno dne 6.2.2024.


Přílohy
- Vysvětlení - vypořádání námitek_podpis.pdf (380.63 KB)