Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Transformace Domova Háj II. - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2016 09.11.2016 11:00
Provedení certifikace dle ISO/IEC 27001
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2016 16.11.2016 11:00
Náplasti
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2016 14.11.2016 09:30
DODÁVKA AUTOMATICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ RADIOFARMAKA
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 24.10.2016 09.11.2016 13:00
Obvazový materiál
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.10.2016 10.11.2016 13:00
Síťové prvky
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2016 02.11.2016 10:00
Transformace Domova Háj III. - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 02.11.2016 11:00
Upgrade MS Exchange server
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 01.11.2016 14:00
Dodávka vybavení pro radiační hygienu
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 01.11.2016 14:00
Dodávka dekontaminačního přístroje a zvedací vany s bočním vstupem
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 27.10.2016 11:00
Sanitní vůz
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2016 31.10.2016 10:00
Nákup notebooků a příslušenství
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 31.10.2016 12:00
Rozšíření diskového pole
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 31.10.2016 12:00
Modernizace obráběcích strojů
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2016 21.10.2016 11:00
Dodávka vybavení pro nakládání s RA odpady
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2016 26.10.2016 12:00
všechny zakázky