Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2017 12.05.2017 12:00
Nábytek pro interní pavilon
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2017 03.05.2017 12:00
Dodávka sanitního vozu
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2017 15.05.2017 11:00
II/385 Dolní Rožínka - průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2017 10.05.2017 10:00
Tiskařské služby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 28.04.2017 13:00
Inkubátor
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2017 25.05.2017 09:30
3. C: Firewall a proxy servery
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
1. A: Wi-Fi komponenty
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
2. B: Aktivní prvky
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
4. D: Identity management (IDM)
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
5. E: Servery
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
Lajnovací stroj s vozíkem
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 10.05.2017 13:00
II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 04.05.2017 10:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 08.06.2017 12:00
všechny zakázky