Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlavní prohlídky mostů v roce 2021
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 09:00
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce kotelny domova mládeže
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 08.03.2021 10:00
III/11253 Ústrašín, opěrná zeď
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 16.03.2021 09:00
EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 19.03.2021 11:00
Gymnázium Jihlava - Revitalizace dvorního traktu
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 12.03.2021 10:00
Gymnázium a SG Nové Město na Moravě - Oprava podlah - chodby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2021 08.03.2021 10:00
Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, 2. etapa
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Zadávání 22.02.2021 11.03.2021 08:30
Služby BIM konzultanta
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 08.03.2021 12:00
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 23.03.2021 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - Stavební úpravy hlavní budovy
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2021 10.03.2021 10:00
Narážka
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2021 02.03.2021 09:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Friedova, oprava elektroinstalace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2021 24.03.2021 10:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - oprava elektroinstalace na OA
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2021 24.03.2021 10:00
III/34610 Jiříkov – most ev. č. 34610-2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 04.03.2021 09:00
III/34711 Skuhrov opěrná zeď, opakovaná výzva
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 09.03.2021 09:00
všechny zakázky