Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka plastické bílé hmoty a balotiny pro nanášení za studena pro VDZ
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 14.07.2017 14:00
Doplňkové krmivo pro dojnice
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 03.07.2017 09:00
Laser YAG
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2017 13.07.2017 13:25
Hygienický program - papír
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 03.07.2017 12:00
Nábytek pro interní pavilon
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2017 28.06.2017 12:00
Volně ložená posypová a vakuová sůl na zimní údržbu 2017/2018
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2017 18.07.2017 13:00
Rekonstrukce vstupních dveří - pracoviště Strojírenská
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 21.06.2017 10:00
II/639 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 22.06.2017 12:30
III/1327 Žirovnice - průtah
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2017 17.07.2017 13:00
Židle
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 23.06.2017 10:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace školy
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 21.06.2017 13:00
Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice, rekonstrukce kotelny a učeben
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 21.06.2017 13:00
Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2017/II
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 28.06.2017 13:00
II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce silnice, vodovodu a kanalizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2017 22.06.2017 09:00
II/150 Perknov – most ev. č. 150 - 023
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.06.2017 21.06.2017 14:00
všechny zakázky