Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/128 Pacov – Lukavec, 3. stavba – silnice dle nového ÚP, vyhledávací studie
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2020 18.12.2020 12:00
Dodávka tandemového přívěsu 18 t pro vozy kategorie N3, pro cestmistrovství Moravské Budějovice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2020 06.01.2021 09:00
Realizace servisu zdravotnického prostředku úpravny vody Auqaboss
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2020 14.12.2020 10:00
Dodávka taženého štěpkovače na středisko Přibyslav
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2020 15.12.2020 09:00
Dodávka traktorové příkopové frézy pro cestmistrovství Žďár nad Sázavou - uveřejněná výzva
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2020 16.12.2020 09:00
II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2020 11.01.2021 10:00
Digitální mamografický RTG přístroj
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 01.12.2020 16.12.2020 13:00
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - zahrady
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 14.12.2020 11:00
Pečivo 1.1.2021-30.6.2021
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 08.12.2020 09:00
Rekonstrukce hlavní strojovny stlačeného vzduchu a vakua
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 10.12.2020 10:00
Dodávka bezpečnostních intravenózních kanyl
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 14.12.2020 13:00
Vypracování projektové dokumentace II/112 Řídelov - most ev.č. 112-59, Opakovaná výzva
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 10.12.2020 09:00
Pipetovací souprava
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Zadávání 26.11.2020
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu II.
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 28.12.2020 11:00
Horácká galerie - nákup osobního automobilu MPV, M1/N1
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 10:00
všechny zakázky