Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP 01-2017, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 13:00
Technický dozor stavebníka 01-2017, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 13:00
Dodávka serveru
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 12:00
Dodávka SW pro IDM
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 11:00
II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2017 16.03.2017 14:00
Rámcová dohoda na dodávky silničních směrových sloupků v letech 2017 a 2018
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 27.02.2017 16.03.2017 10:00
II/405 Jihlava - most ev. č. 405-001
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2017 13.03.2017 10:00
II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2017 03.04.2017 13:00
Dodávka 2 ks pojízdných RTG přístrojů s C ramenem s Flat panelem
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 21.02.2017 28.03.2017 10:00
Kapalné hnojivo DAM 390
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2017 01.03.2017 10:00
Přístroj odvodňovací
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 17.02.2017 27.03.2017 13:15
Nájem multifunkčních zařízení a tiskového systému
Střední škola stavební Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 02.03.2017 11:00
Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 07.03.2017 13:00
Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 27.03.2017 10:00
Dodávka 2 ks serverů
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2017 27.02.2017 12:00
všechny zakázky