Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení svařovny pro svařování elektrickým obloukem a CO2
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 02.08.2017 11:00
Rekonstrukce montážní jámy cestmistrovství Velké Meziříčí
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 15.08.2017 14:00
II/357 Dalečín - Unčín
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 01.08.2017 12:00
II/523 Humpolec, ul. Jihlavská, Krasoňov průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 26.07.2017 09:00
III/1281 Lukavec - Vyklantice
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 26.07.2017 09:30
Přístroj pro ohřev pacientů (4ks)
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 25.07.2017 10:00
II/129 hr. kraje JHČ – Cetoraz
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2017 02.08.2017 12:30
II/347 Čejov - průtah, PD
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2017 23.08.2017 13:00
III/36068 Dolní Lažany, most ev.č. 36068-3
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2017 25.07.2017 09:00
II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2017 09.08.2017 13:00
Snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2017 16.08.2017 14:00
Datové linky ROWANet - lokalita Velká Bíteš
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Humpolec
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 28.08.2017 11:00
Datové linky ROWANet - lokalita Telč
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 28.08.2017 11:00
všechny zakázky