Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu dle systému práce PRIDE na rok 2024
Odesílatel Jakub Kumpa
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2024 15:47:23
Číslo jednací ve SpSl KUJI 24266/2024
ID ve SpSl KUJIXP1RUU94
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážen dodavatelé,

jménem zadavatele si Vás dovoluji oslovit s výzvou k podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku. Veškeré dokumenty naleznete na profilu zadavatele v detailech veřejné zakázky Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu dle systému práce PRIDE na rok 2024 - https://ezak.kr-vysocina.cz/vz00011953.

S pozdravem

Jakub Kumpa