Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2024 - 2026
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2024 10:04:06
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/007061/2024
ID ve SpSl 3170752
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel obdržel dne 3.4.2024 dotazy účastníků. Ačkoliv již není poviven odpovídat, poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 toto vysvětlení ZD:

DOTAZ č. 7:
Dobrý podvečer,
prosím o zodpovězení níže uvedené doplňující otázky k VŘ - Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2024 - 2026.
V Tabulce č.1 "Seznam vzorků OOPP k předložení zadavateli k hodnocení kritéria Uživatelský komfort a provedení výrobku" je v názvu vzorků č. 6 a č. 12 kromě popisu artiklu uveden také malý a velký potisk firemním logem. Mají být tyto dva vzorky potištěny, nebo stačí pro hodnocení komisí dodat potisky na oranžové a žluté látce?
Děkuji za odpověď.
-------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 7:

Vzorky loga byly zařazeny z důvodu možnosti hodnotit kvalitu tisku loga na vzorcích látky oděvů.

V Tabulce č. 1 na str. 9 Zadávací dokumentace jsou pod položkami č. 15 a č. 16 uvedeny tyto požadavky na tisk loga:

Položka č. 15 - Zkušební vzorek loga vytištěný na kusu látky v oranžové barvě (velikost cca 15x50 cm), velikost loga 3x12 cm a 8x40 cm, barva dle grafického návrhu.

Položka č. 16 - Zkušební vzorek loga vytištěný na kusu látky ve žluté barvě (velikost cca 15x50 cm), velikost loga 3x12 cm, a 8x40 cm, v barvě dle grafického návrhu. ne přímo na vzorky oděvů.

Zadavatel nepožaduje tisk loga přímo na oděvy, které budou zaslány jako vzorky k hodnocení. Požadujeme tisk pouze na vzorek látky.
-------------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZ č. 8:

Dobrý den, je možné jako vzorek dodat i jinou velikost než je požadována?
-------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 8:

V části 11.6. Metoda hodnocení nabídek Zadávací dokumentace je uvedeno následující: „Vzorky OOPP dle Tabulky č. 1 určené pro hodnocení budou předloženy po jednom kusu/páru, nové, nepoškozené, zabalené, opatřené příslušným dokladem nebo označením, že splňují příslušné technické normy. Vzorky budou předloženy ve velikostech uvedených níže a splňujících technické podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.“

Požadované velikosti jsou uvedeny v Tabulce č. 1 „Seznam vzorků OOPP k předložení zadavateli k hodnocení kritéria Uživatelský komfort a provedení výrobku“.

Hodnocení uživatelského komfortu bude prováděno vybranými pracovníky, kteří splňují stanovené velikostní parametry. Pro provedení kvalitního hodnocení uživatelského komfortu je nutné zachování požadovaných velikostí.

Požadujeme dodání vzorků ve velikostech uvedených v Zadávací dokumentaci.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává do 10.4.2024, do 10:00 hodin.