Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2024 - 2026
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2024 11:24:20
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/007214/2024
ID ve SpSl 3172079
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel obdržel dne 4.4.2024 nový dotaz účastníka. Ačkoliv již není povinen odpovídat, poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 toto vysvětlení ZD:

-------------------------------------------------------------------------------------------

DOTAZ č. 9:

Dobrý den,
prosíme o doplnění informace k položce 42. Zástěra ochranná k vysprávkové soupravě - z jakého materiálu má být zástěra zhotovena? Požadujete krytá ramena a ruce nebo zavazování za krk ?
Má se jednat o zástěru certifikovanou např.
ČSN EN ISO 11612: Třída A1 B1 C3 D3 E3 Ochranné oděvy proti teplu a plameni: šíření plamene, vedení tepla, ochrana proti sálání, rozstřik hliníku, rozstřik oceli
ČSN EN 531 - vlastnosti A, B1, C1, X, X - Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče)
Prosím o upřesnění specifikace.
Děkuji

-------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ č. 9:

V příloze A1 Formulář pro výpočet nabídkové ceny je u položky č. 42 „Zástěra ochranná k vysprávkové soupravě“ v minimálních technických podmínkách uvedeno následující: „Odolná vůči ropným látkám a teplotě do 300°C.“.

Hlavním kritériem materiálu je, aby byl vhodný pro práci s ropnými látkami dle minimálních technických podmínek přílohy A1. Z tohoto důvodu neuvádíme konkrétní normu.

Co se týče provedení zástěry, je nutné, aby nezvyšovala riziko úrazu a nebránila pracovním činnostem. Nespecifikujeme tedy blíže samotné provedení vrchní části zástěry.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává do 10.4.2024, do 10:00 hodin.