Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2017 až 2019
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2017 08:31:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz 1/1:
Dobrý den! Studuji zadávací podmínky výběrového řízení a mám jeden dotaz. Je možno ve formuláři F6 nahradit body a) – c) Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ?

Odpověď 1/1
Ano, při podání nabídky lze body a) – c) čestného prohlášení dle formuláře F6 zadávací dokumentace nahradit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.