Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči - část 2
Odesílatel Jindřich Petrák
Organizace odesílatele Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace [IČO: 00839396]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2017 14:15:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 3 (revize 13. 9. 2017).xlsx (10.38 KB)
- Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 2 (revize 13. 9. 2017).xlsx (13.05 KB)
- Svazek 1 příloha č. 1 - Minimální technické parametry - část 1 (revize 13. 9. 2017).xlsx (9.82 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace 3.pdf (645.76 KB)