Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava IVECO TRAKKER 4x4 po havárii
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2017 09:08:56
Předmět Dodatečná informace č. 1

Dotaz č. 1/1
Dobrý den,
dovoluji si Vás zaslat dodatečnou informaci k výše uvedené zakázce.
Vzhledem k prodloužení termínu dodání hlavní položky, tj. kabiny, si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu plnění.
Termín dodání kabiny je u výrobce vozidel IVECO potvrzen na termín dodání 02/2018 a tím pádem nemůže být splněn požadovaný termín plnění.
Prosím o informaci k naší žádosti.

Odpověď č. 1/1
Zadavatel rozhodl o změně předpokládaného termínu dokončení plnění, který bude prodloužen do 30. 04. 2018 od data předání.
Smlouva s upraveným termínem dokončení plnění je přílohou této dodatečné informace.


Přílohy
- Příloha č. 4 Obchodní podmínky ve formě smlouvy.doc (87.50 KB)