Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2018 13:34:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zpřesňuje název 5. hodnotícího kritéria a požadavek na hodnotu pro toto kritérium. Původní údaj „retroreflexe po 12 měsících ve stopě“ nahrazuje novým údajem „průměrná hodnota retroreflexe po 12 měsících ve stopě“ a tímto poskytuje opravenou dotčenou textovou část zadávací dokumentace a přílohu A1, které nahrazují původní dokumenty.


Přílohy
- A1 Formular pro hodnocení nabídek Z1.doc (45.00 KB)
- Zadavaci dokumentace Z1.pdf (810.13 KB)