Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2018 12:27:53
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz 1
… žádáme o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám na uvedenou zakázku a to k zadávací dokumentaci k části 2.2. Požadavky na normy.
V zadávací dokumentaci uvádíte požadavky na barvu, a to u části h) třídu tvrdosti SRT S2 a S3. Naše společnost používá a dodává barvu, která je schválená pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice všech tříd. Barva je certifikována a zapsána v katalogu hmot. Splňuje všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, kromě třídy tvrdosti, kde dosahujeme parametru S1. Je možné ocenit barvu naší společnosti, která je v některých bodech stejná nebo kvalitnější?.

Odpověď 1
Zadavatel stanovil technické podmínky na základě svých skutečných potřeb a zkušeností. Z tohoto důvodu trvá i na třídě tvrdosti SRT S2 nebo S3. V případě podání nabídky s parametrem S1 by zadavatel musel takovou nabídku vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek.