Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro vodorovné dopravní značení
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2018 12:05:30
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel zpřesňuje způsob prokázání profesní způsobilosti. Příloha zadávací dokumentace F2 předpokládá prokázání profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením čestného prohlášení. Zadavatel tímto stanovuje, že doklady k prokázání profesní způsobilosti lze nahradit čestným prohlášením a tímto poskytuje opravenou přílohu B1 zadávací dokumentace, která nahrazuje původní dokument.


Přílohy
- B1 Kvalifikacni dokumentace D3.pdf (666.27 KB)