Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové služby pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny - cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2019 14:06:53
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/002053/2019
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz 1/1:
Dobrý den, laskavě žádám o zpřesnění délky vydávání obědů na tomto konkrétním pracovišti, kdy bude pracovník vázán na výdej obědů a nebude moci vykonávat službu úklidu.

Odpověď 1/1:
Zadavatel v rámci veřejné zakázky nepožaduje výdej obědů. Zadavatel svým zaměstnancům v místě plnění obědy nezajišťuje.