Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku asfaltových směsí pro cestmistrovství Jihlava
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2019 08:00:22
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003855/2019
ID ve SpSl 766230
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rámcová dohoda valorizaci cen nepřipouští. Během trvání rámcové dohody přichází do úvahy změna ceny asfaltových směsí například v režimu tzv. nepodstatných změn dle § 222 odst. 4 zákona. Účastník rámcové dohody také může počínaje 1. 1. 2021 dohodu vypovědět bez udání důvodu se sjednanou výpovědní lhůtou. Délku výpovědní lhůty zadavatel stanovil s ohledem na délku případného zadávacího řízení na výběr nového dodavatele.

Původní zpráva

Datum 21.03.2019 08:47:48
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/003706/2019
ID ve SpSl 765492
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Mám dotaz na možnost valorizace cen asfaltových směsí během 5-ti letého období rámcové dohody (např. 1x ročně) z důvodu růstu cen vstupních materiálů - zejména asfaltů. Je možné během plnění provést aktualizaci cen za ACO 11+ a ACL 16+ dodatkem ? Děkuji za odpověď.