Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Odesílatel Dušan Baranovič
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2019 13:50:30
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/006053/2019
ID ve SpSl 778252
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Na základě žádosti o změnu zadávací dokumentace zadavatel v přílohách poskytuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- Změna ZD 1 text.pdf (617.44 KB)
- A1-A5 Rekapitulace splnění technických podmínek Z1.xlsx (40.52 KB)