Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Bezpečnostní dahsboard - III. vyhlášení
Odesílatel Klára Mayerová
Organizace odesílatele Kraj Vysočina [IČO: 70890749]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2015 14:16:52
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace byla odeslána do datových schránek společností.